Parko

 

1. položiti ploče
2. uklopiti spojnice
3. preći valjkom ili vibro pločom

 

PROBLEM
REŠENJE

Za više informacija pritisnite OVDE


Parko :: 21000 Novi Sad :: Koči Ivana 6a :: Tel. 021 68 00 942 :: Email. info@parko.rs