Tehnička specifikacija

Materijal: PE/PP
Boja: crna
Pokrivena površina: 75%
Tekstura površine: hrapava protiv klizanja
Izdržljivost tereta: do 40 tona/m2 u zavisnosti od vrste zemljišta i pripreme
Dimenzije: 200 x 200 x 37 mm bez žabica za spajanje
Težina komada: 225g
Otporne na ulje, razredjivače, slanu vodu, većinu kiselina.
Otporno na UV i zamrzavanje
Ne truli

Parko :: 21000 Novi Sad :: Koči Ivana 6a :: Tel. 021 68 00 942 :: Email. info@parko.rs