Odroni i zemljista

Aplikacije
  • ojačavanje nasipa

  • strmih zemljanih padina

  • ojačavanje ivica travnjaka

  • stabilizacija zemljišta

Parko :: 21000 Novi Sad :: Koči Ivana 6a :: Tel. 021 68 00 942 :: Email. info@parko.rs