Instalacija

1.PARKO UPUTSTVO ZA POSTAVLJANJE

Postoje mnoge opcije za postavljanje PARKO ploča za ojačavanje zemljišta, u zavisnosti od predviđene upotrebe i zamljišnih uslova koje treba uzeti u obzir. U većini slučajeva je moguće postaviti PARKO ploče direktno u meku zemlju. U slučaju ekstremne količine vode, blata ili veoma nejednakih površina sa planiranjem na velika opterećenja, neka vrsta drenaže je preporučljiva i/ili neka vrsta pripreme terena.

2.INSTALACIJA SA PRIPREMOM TERENA

U slučejevima gde je preporučljiva priprema terena, gornji sloj se može ukloniti i postaviti sloj rizle 20-40cm dubok ( u zavisnosti na uslove). Rizlu treba poravnati i sabiti. Sloj sitnijeg šljunka 2cm debljine se posipa sledeći i krajnje sloj peska ili mix pesak/zemlja otprilike 5-7cm dubine/seme trave se moze pomesati u mix/ i sabijen.

 

PARKO se može direktno postavljati na sitni šljunak kojeg je najbolje pomešati sa vezujućim agentom kao sto je recikrilani sitni bitumen. Površinu treba izravnati i sabiti i pesak/zemlju navlažiti kada se PARKO postavljaju. PARKO ploče se postavljaju na pozicije i sastavljaju pritiskom noge na kuke za spajanje. Ako se koristi valjak, ne treba stavljati više od 3-4 reda Parko ploča u smeru u kome će se valjak kretati, onda se mogu nabiti u pripremljenu površinu.

3.POSTAVLJANJE NA TRAVNATE POVRŠINE

Kada se PARKO postavlja na travnate površine, travu treba skratiti što kraće koliko je moguće. Male nervanine se mogu poravnati koristeći pesak ili pesak/zemlja mix.

 

Parko ploče se postavljaju I pritiskom noge uklapaju medjusobno, ako je zemlja previše meka ploče se mogu podupreti postavljanjem drvenih ili metalnih ploča ispod ili letvi, da bi olakšali proces uklapanja.

 

Ako se koristi valjak ne treba stavljati vise od 3-4 reda Parko ploča u smeru u kome će se valjak kretati, onda se mogu nabiti u pripremljenu površinu, postavljanje može početi tek kada je zemlja dovoljno meka da se ploče mogu lako nabiti.

 

 

4.NABIJANJE PARKO DELOVA U ZEMLJU

Idealan način postavljanja zavisi od uslova zemljišta, veličine i oblika parcele. Na veoma mekom zemljištu posle poravnjavanja, potrebno je prvo postaviti tešku kompaktor ploču (300-500 kg). Na travnatim površinama, manje mekom zemljištu i posebno na velikim površinama vibracioni valjak tandem (2.5-5 tona) je bolja opcija.

 

U slučaju valjka važno je postaviti ne vise od 3-4 sklopljena dela PARKO ploča ispred valjka da ne bi došlo do izvijanja ploča i komplikacija pri postavljanju. Bar jedan red treba ostaviti nenabijen na koji se dva reda mogu nadovezati. Pojedini delovi su posebno oblikovani sa proširenim karticama kako bi se omogućilo širenje za vreme visokih temperatura.

 

Dakle, treba voditi računa prilikom valjanja ili pritiskanja PARKO ploča u zemlju kako bi se osiguralo da se pločice ne guraju potpuno zaJedno i da postoji mala razlika između svake pločice. Postavljena površina se može preći valjkom bar 4-5 puta. Delovi se moraju nabiti totalno za kvalitetnu instalaciju i da bi se dobili maksimalna izdržljivost na opterećenje.

 

Posle prvobitne instalacije treba vršiti redovne inspekcije da bi bili sigurni da je površina ravna, naročito posle mraza ili jako visokih temperatura, u slučaju pomeranja mogu se preći valjkom ponovo.

 

Kada trava naraste kroz PARKO veza se pojačava između ploča i zemlje ispod, što bi trebalo da onemogući dalje pomeranje. Ako se ploče ne postave ispravno ili postave iz nepokretne objekte kao ivičnjake koji onemogućavaju ekspanziju materijala to bi moglo dovesti do malih pomeranja tokom visokih temperatura ili mraza.

5.POMERANJE ILI MENJANE POZICIJE INDIVIDUALNIH DELOVA

Delovi se mogu odvajati od sastavljenih redova odvajanjem spojeva odgore sa ravnim šrafcigerom.

Sastavljeni delovi na zamleji
Parko sastavljene ploče se uklapaju pritiskom noge na spojeve
Nakon položenih od prilike 8m2 ploče treba preći  valjkom

PARKO PLOČE SE ODVAJAJU NA SPOJEVIMA POMOĆU ŠRAFCIGERA

Parko :: 21000 Novi Sad :: Koči Ivana 6a :: Tel. 021 68 00 942 :: Email. info@parko.rs