Travnate piste i letilišta

Kompletne piste se mogu ojačati PARKOM.


Pošto se PARKO ploče stapaju sa zemljanom površinom, mogu se ojačati samo delovi piste.

Jedinstveni sistem postavljanja koji ne zahteva nikakve zemljane radove omogućava brzo postavljanje i samim tim se izbegava da letilište bude zatvoreno na duži vremenski period.

Povratak na prethodnu stranicu

Parko :: 21000 Novi Sad :: Koči Ivana 6a :: Tel. 021 68 00 942 :: Email. info@parko.rs